Eğitim Durumu         

- Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı (Yüksek Lisans/ Master/ LL.M)

- Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans)

- Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi - Gazetecilik Bölümü

- Bornova Çimentaş Anadolu Lisesi 

- Mustafa Kemal İlköğretim Okulu


Aldığı Ödüller

08.06.2010 : İzmir Barosu Tarafından Düzenlenen ‘‘Avukatlık Mesleğinin Gelecek On Yıldaki Perspektifi’’ başlıklı makale yarışmasında ‘‘Geçmişten Geleceğe Avukatlık” başlıklı makalesi ile 1.lik ödülü (İzmir Barosu Dergisi, Temmuz 2010, S: 3, Yıl: 75, s. 18-59)


Öğrenci Temsilciliği
- Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde HUKUK ANABİLİM DALLARI öğrenci temsilciliği (İki Dönem)


MAKALELER

 • ‘‘Geçmişten Geleceğe Avukatlık’’ - ‘‘Avukatlık Mesleğinin Gelecek On Yıldaki Perspektifi’’ başlıklı makale yarışması 1.si (İzmir Barosu Dergisi, Yıl: 75, S: 3, Temmuz 2010, s. 18-59)           
 •  ‘‘Karşılıksız Çekte Hukuki Sorumluluk’’  
 • ‘‘Tüketici Kanununa Göre Paket Tur Sözleşmeleri’’  
 •  ‘‘İşe İade Davaları’’
 • ‘‘Delil Sözleşmesinin Caizliği’’ ‘‘Banka Mevduatının Hukuki Niteliği’’
 • ‘‘Ceza Muhakemesi Kanunu’nda İştirak’’
 •  ‘‘Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu’’
 • ‘‘Dürüst Davranma İlkesi’’
 • “Güvence Hesabı Nedir”
 • “Hukuk Fakülteleri ve Avukatlık”                        
 • ‘‘Sorularla Uzlaşma’’
 • ‘‘Akdeniz’de Petrol ve Doğalgaz Arama’’ 

Noterlik
2011          : 16.06.2011 tarihli noterlik belgesi ile noterliğe atanma hakkı mevcuttur.


Uzlaştırma
2010 ve 2013: 2010 ve 2013 tarihli Uzlaştırmacı sertifikası ile ‘‘UZLAŞTIRMACI’’ olarak görev yapabilir


Baroda Üye Olduğu Komisyonlar
- İş Hukuku Komisyonu (2011-2014)
- Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu (2010-2011)


Üye Olduğu Kurullar
- Karabağlar İnsan Hakları Kurulu Üyesi
- Karabağlar İnsan Hakları Kurulu “Nezarethane Denetleme Komisyonu” Başkanlığı
- Karabağlar İnsan Hakları Kurulu “Hastane Denetleme Komisyonu” üyesi


Mesleki İlgi ve İhtisas Alanları

- Banka Hukuku,

- Ticaret Hukuku,

- Tüketici Hukuku,

- Fikri-Sınai Haklar Hukuku,

- Medeni Usul Hukuku,

- İş Hukuku (tümünde yüksek lisans eğitimi)

- İcra-İflas Hukuku,

- Tazminat Hukuku,

- Medeni Hukuk,

- Aile Hukuku,

- Ceza Hukuku ve

- İnsan Hakları Hukuku.