• CEZA HUKUKU

Devamını Oku›
 • Sigorta Hukuku

Maddi hasarlı kazalarda maddi-manevi tazminat davaları
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davaları

Devamını Oku›
 • Şirketler Hukuku

 • Ticari alacakların takibi
 • Şirketlere danışmanlık

Devamını Oku›
 • Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 • Marka, patent, faydali model ve endüstriyel tasarımın haksız kullanımının önlenmesi ve korunması
 • Taklitle mücadele, taklit malların toplatılması

Devamını Oku›
 • Gayrimenkul Hukuku

 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları
 • Kamulaştırmasız el atma davaları

Devamını Oku›
 • Ticaret Hukuku

 • Ticari alacakların takibi
 • Şirketlere danışmanlık
 • Acentelik Sözleşmesi hazırlanması, imzalanması, denetimi ve bağlı davalar

Devamını Oku›
 • Danışmanlık Hizmetleri

 • Şirketlerin/Tacirlerin karşılaştıkları hukuki porblemlerin çözümü
 • Sözleşme ve yazışmaların tanzim ve kontrolü

Devamını Oku›
 • İş Hukuku

 • Kıdem İhbar Tazminatı davaları
 • İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları, (maddi-manevi taz)
 • İşe iade davaları

Devamını Oku›
 • Aile Hukuku

Nişandan kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları

Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması davaları

Evlenmenin iptali ve yokluğu ile ilgili davalar

Devamını Oku›
 • Miras Hukuku

Vasiyetname düzenleme, Mirasçı atama, Mirastan Iskat davaları

Devamını Oku›
 • Sağlık Hukuku

Yanlış Tedavi ile Estetik durumun bozulması vs. ile bağlı zararları tazminen maddi ve manevi tazminat davaları

Devamını Oku›
 • İcra-İflas Hukuku

İhtiyati haciz, Haciz ve mahcuzların satışı,İpotek satışı

Devamını Oku›