Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından da uygulamadaki bu belirsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla Nazilli Başsavcılığına yazı geldi.

 
 
 

17 Ağustos tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi kapsamında; 1 Temmuz tarihinden önce işlenmiş suçlar bakımından cezaevinde olup cezasının 2/3’ünü iyi halli şekilde cezaevinde geçiren hükümlülerin koşullu salıverilme süresi, mahkumlar lehine 1/2 olarak değiştirildi. Denetimli serbestlik süresi de 1 yıldan 2 yıla çıkartıldı. Düzenlemenin ifade ediliş şeklinden dolayı mağduriyetin doğduğunu belirten İzmir Barosu avukatlarından Mehmet Harun Elçi, “Söz konusu düzenlemenin, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlar bakımından’ ifade ediliş şekli açık ve net değil. Düzenleme, ‘mağdur bakımından bir sınırlama öngörmemesi ve tümüyle kapsam dışı bırakılması’ nedeniyle kamuoyunda, cezaevi yönetimlerinde ve hatta akademi camiasının bir kısmında yanlış anlaşılmalara yol açabilecek şekilde ele alınmıştır. Söz konusu maddede düzenleme kapsamı dışında tutulan suçlar sayılırken ‘üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları' birlikte zikredilmiştir. Bu da ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları bakımından’ mahkum olanların tahliyeleri açısından yorum farklılıklarına, tereddütlere ve mağduriyete yol açmıştır” dedi.

“Tahliyesi gereken binlerce mahkum ve aileleri mağdur”
Elçi, "Şu anda cezaevinde 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları bakımından' ceza almış olup esasen söz konusu düzenleme kapsamında tahliyesi gereken (üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmemiş olanlar) binlerce mahkum bulunmaktadır. Mahkumları, aileleri ve sevdikleri ile birlikte değerlendirdiğimizde çok sayıda kimsenin bu nedenden ötürü mağdur olduğu ve halen cezaevinde oldukları da açıktır" diye konuştu.

 
 

Bakanlıktan yazı geldi
Uygulamadaki bu belirsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla da, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Nazilli Başsavcılığına “Kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama eylemleri bakımından madde numaralarına atıf yapılmamış, bunun yerine mağdurlara atıf yapılmak suretiyle kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama eylemlerin 5237 sayılı Kanunun 86'ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan mağdurlara karşı işlenmiş olması istisna kuralı olarak kabul edilmiştir. Bu itibarla; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 86 ve 87’nci maddelerinde tanımlanan kasten yaralama eylemlerinin üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmiş olması halinde hükümlünün geçici maddedeki düzenlemelerden yararlandırılamayacağı, madde metninde özel olarak sayılanlar dışında kalan kişilere karşı işlenen neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan hükümlülerin ise mevzuatta öngörülen diğer koşulları da taşımaları şartıyla söz konusu düzenlemeden yararlandırılmaları gerektiği düşünülmekle birlikte konunun kanun ve yargı yoluyla çözümünün uygun olacağı değerlendirilmektedir” şeklinde yazı geldi.
Avukat Mehmet Harun Elçi söz konusu yazı ile ilgili, “Bu açıklama ile uygulamada yaşanan bu belirsizliğin ve sıkıntının giderilmesini amaçlamıştır. Bu açıklamadan sonra şuanda cezaevinde olup ilgili düzenleme kapsamında tahliyesi gereken binlerce kişinin tahliye edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

(MİLLİYET)

http://www.milliyet.com.tr/binlerce-mahkum-tahliye-bekliyor-izmir-yerelhaber-1533195/

Ceren Atmaca