• Marka, patent, faydali model ve endüstriyel tasarımın haksız kullanımının önlenmesi ve korunması
  • Taklitle mücadele, taklit malların toplatılması
  • Haksız kullanım ile ilgili maddi ve manevi tazminat davaları ve ceza davalarının takibi
  • Mevcut haksız kullanımın önlenmesi için tedbir talebi,
  • Fikri Mülkiyet Hukuku

Edebi, müzik, fikir ve sanat eserleri, mimari eserler, güzel sanat eserleri, sinema eserleri,bilgisayar programları ve veri tabanları(yazılımlar) üzerindeki telif haklarının korunması ve vaki tecavüzlerin önlenmesi bağlantılı maddi ve manevi tazminat ve ceza davalarının takibi.