• Şirketlerin/Tacirlerin karşılaştıkları hukuki porblemlerin çözümü
  • Sözleşme ve yazışmaların tanzim ve kontrolü
  • İhtar çekilmesi, Tespit yaptırılması